Dodávka zařízení hydraulické dopravy husté suspenze popílků z fluidního kotle na složiště.

Zákazník SES a.s., Tlmače, koncový zákazník Donbasenergo – TES Starobeševo, Ukrajina.
2001 – 2005


Čerpané médium: suspenze fluidních popelovin a vody
hustota 1350–1600 kg/m 3
maximální zrno
– drtič ložového popele
4 mm
podíl ložového popela 10–15 % hmotnostně ze suché směsi
Parametry zařízení: dopravované množství 90–145 t/hod
(plynulá regulace množství suchého popele)
tj. max. 210 m 3 /hod směsi
maximální dopravní tlak 10 MPa
délka dopravní trasy 4500 m
převýšení dopravní trasy 55 m
Předmět dodávky:
  • dodávka technologického zařízení přípravy směsi (mísící centrum pro přípravu suspenze)
  • čerpací stanice skládající se z dvou (jeden pracovní a jeden záložní) tříkomorových dávkovačů
  • dávkování vody do zařízení přípravy směsi
  • potrubní trasa na složiště (projekt, dodávka kotvení potrubí, potrubních ohybů, tepelné izolace vč. oplechování, vytápění)
  • suchá expedice popelů (alternativní způsob odpopelňování s možností expedice pro komerční účely)
  • systém řízení technologie přípravy směsi a čerpání, definice požadavků na složení suspenze (dodávka podkladů pro externí SW firmu)
  • certifikace veškerého zařízení pro vývoz a provoz na Ukrajině
<< zpět