Reference pro řízení a monitorování technologických procesů máme v realizovaných projektech

 

  • Vodního hospodářství a vysokotlakých ostřiků
  • Řízení výrobních linek v potravinářství a zpracování plastů
  • Řízení vysokotlakých tlakovacích zařízení určených především pro elektrárny a výrobce vysokotlakých komponent.
  • Řízení čerpacích stanic pro zatláčení vody v procesu těžby ropy
  • Řízení fontán s řízením intenzity jednotlivých vodních výstřiků, světelných efektů a zvukového doprovodu.
  • Zpracování SW pro návrhy čerpadel dle požadovaných parametrů, kde se jedná o interaktivní software pro optimální výběr čerpadel dle parametrů, včetně zobrazení charakteristik vybraných čerpadel
  • Software pro diagnostická měření tlaku, teploty, průtoku s grafickým záznamem zkoušek a vzorkováním až 10kHz, součástí je i archivace prováděných zkoušek.