Analýza fluktuací otáček napájecího čerpadla

Koncový uživatel: Elektrárna Mělník III

Cíl projektu: Cílem projetu bylo stanovení příčiny pulzací tlaku a otáček záložního napájecího čerpadla.

Termín realizace: 1991

Popis:
V elektrárně je instalován záložní napájecí systém kotle s vysokotlakými odstředivými čerpadly.
V průběhu provozování se začaly projevovat fluktuace otáček čerpadla, kolísání elektrického proudu hnacího motoru a pulzace tlaku v různých místech systému.

Za účelem stanovení příčin tohoto stavu bylo provedeno identifikační měření, při němž bylo zaznamenáno několik provozních režimů a otáčky čerpadla. Změřená data byla vyhodnocena a z analýzy vyplynulo, že příčinou nežádoucího stavu systému je vada hydrodynamické spojky mezi motorem a napájecím čerpadlem. Příčinou fluktuací otáček byl nízký tlak oleje hydrodynamické spojky, který nestačil plnit čerpadlovou část spojky. Zjištěné skutečnosti byly rozhodujícím faktorem při jednání elektrárny s výrobcem spojky.

<< zpět