Identifikační měření na systému napájení parogenerátorů Jaderné elektrárny Temelín

Koncový uživatel: Jaderná elektrárna Temelín

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo vyhodnocení dynamických vlastností a zamezení samobuzených pulzací v sekundárním okruhu napájení parogenerátorů při provozu napájecích čerpadel.

Termín realizace: 2000

Popis:

Přesné dynamické parametry čerpadel byly v případě JE Temelín stanoveny na základě identifikačního měření na díle. Identifikační metoda, tedy postup stanovení dynamických parametrů hydraulických prvků, byla předmětem náročného vývoje a naše firma při něm spolupracovala s akademickými pracovišti, zejména MÚ AV v Praze.

Vlastní identifikační měření spočívalo v prověření a získání dat o napájecím systému v celém pracovním rozsahu v provozních podmínkách. Pro vybrané provozní stavy byla provedena analýza citlivosti systému na změny parametrů některých prvků (vlivem provozu, opotřebení nebo odlišného geometrického provedení). Vyhodnocení výsledků měření prokázalo, že systém není náchylný ke vzniku samobuzených pulzací, a to v celém rozsahu pracovní oblasti.

<< zpět