Modernizace silničního terminálu pro stáčení pohonných hmot

Koncový uživatel: Česká rafinérská, a.s.

Cíl projektu:
Navrhnout a realizovat řešení omezující tlakové špičky při uzavření hlavních bezpečnostních armatur (ESD) na přívodech k výdejním ramenům silničního terminálu.

Termín realizace: 2002

Hlavní parametry:
průtok max. 100 m3h-1
provozní tlak 0,6-1,0 MPa
doba odstavení: 2 s

<< zpět