Úprava k odstranění pulzací v hydraulickém systému chemického provozu

Zákazník: Duslo Šaĺa, š.p.

Cíl projektu: Utlumení tlakových pulzací při chodu plunžrových čerpadel

Termín realizace: 1993

Popis:

Při výrobě granulované močoviny jsou pro čerpání roztoku močoviny a čpavku použita tříplunžrová čerpadla Worthington typ VTE-H s regulací otáček. V některých provozních stavech docházelo k praskání potrubí, které bylo způsobeno velkým chvěním.

Nejdříve bylo provedeno měření na plunžrových čerpadlech a ve vybraných místech hydraulického obvodu.Výsledky měření sloužily jako vstupní parametry programu modelujícího čerpadlo a hydraulický obvod. Důležitým výsledkem měření bylo zjištění rychlosti šíření zvuku v močovině a čpavku. Po výpočtové analýze byly navrženy a provedeny úpravy v potrubním řádu. Účinnost úprav je zřejmá z obrázku, na kterém je vykreslen časový průběh tlaku před provedenými úpravami a po nich.
Realizací navržených úprav se podstatně zvýšila spolehlivost čerpacího systému v celém provozním rozsahu otáček.

Fluktuace tlaku před a po provedených úpravách (bez statické složky).

před úpravou
po úpravě

<< zpět