Optimalizace spotřeby energie oběhových čerpadel

Koncový uživatel: Elektrárna Dětmarovice

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie oběhových čerpadel s otáčkovou regulací.

Termín realizace: 1998

Popis:
Analýzou historie provozních stavů oběhových čerpadel bylo zjištěno, že velkou část provozní doby čerpadel je vyžadováno množství vody překračující maximální průtok jednoho čerpadla.V tomto provozním stavu pracovala obě čerpadla společně v oblasti nízkých průtoků, a tedy s velmi špatnou účinností.

Po vyhodnocení měření a kontrole radiálního zatížení ložisek rotoru byla společně s výrobcem čerpadla stanovena nová rozšířená pracovní oblast oběhového čerpadla, a to směrem do vyšších průtoků o cca 15%.Tímto opatřením byla výrazně snížena spotřeba energie oběhových čerpadel.

Hlavní parametry:
Provozní oblast jednoho oběhového čerpadla:
průtok Q = 100 ÷ 800 m³/h
dopravní výška H = 55 ÷ 210

<< zpět