Řešení tlakových rázů v akumulátorové stanici

Zákazník: ŽD Bohumín

Cíl projektu: Utlumení tlakových rázů při spínání plunžrových čerpadel v akumulátorové stanici

Termín realizace: 1991

Popis:
Po výpočtové analýze a změření časových průběhů hydraulických veličin na vhodně zvolených místech čerpací stanice byly navrženy a provedeny úpravy na stávajícím sacím i výtlačném potrubí. Současně byly na vybraných místech potrubního systému umístěny speciální tlumiče tlakových rázů. Účinnost těchto úprav je zřejmá z obrázků, na kterých jsou vykresleny průběhy dynamické složky tlaku (statická složka tlaku je 22 MPa) před provedenými úpravami a po nich, a to ze stejného měřicího místa.

Zatlumením přechodových jevů se snížily náklady na údržbu a odstranily se odstávky způsobené prasklým potrubím.

<< zpět