Tlumení pulzací ve výtlaku membránových čerpadel

Koncový uživatel: Bogoslovský hliníkárenský závod, Rusko

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo stanovení příčiny pulzací ve výtlaku membránových čerpadel a navržení opatření pro jejich utlumení.

Termín realizace: 2001

Hlavní parametry:

průtok (maximální) Q = 95 m3/h
střední výtlačný tlak p = 3 MPa
objemová koncentrace cV = 0,06
rozkmit tlaku před úpravou 3 MPa
rozkmit tlaku po úpravě 0,25 MPa

<< zpět