Tlumení pulzací v systému tlakovacích agregátů

Koncový uživatel: Tranzitní plynovod, a.s. Praha

Cíl projektu: Cílem projektu bylo utlumení pulzací ve výtlaku tlakovacích agregátů.

Termín realizace: 1993

Popis:
Jednotlivé potrubní úseky plynovodu jsou po montáži kontrolovány na těsnost pomocí tlakové zkoušky. Zdrojem tlaku jsou mobilní tlakovací agregáty s plunžrovými čerpadly. Při provozu čerpadel docházelo v jejich výtlaku k tlakovým rázům, které znemožňovaly řízení tlakové zkoušky.

Nejdříve bylo provedeno vstupní měření, pomocí kterého byla stanovena příčina pulzací a současně byly identifikovány nejdůležitější dynamické parametry hydraulického systému. Tyto parametry byly použity jako vstupní veličiny pro matematický model, na kterém byly testovány varianty tlumení výtlačného tlaku. Na základě výpočtů byly navrženy úpravy plunžrových čerpadel a speciální tlumiče do výtlaku čerpadel. Navržené řešení umožnilo bezpulzační chod čerpadel, což bylo prokázáno závěrečným měřením.

Hlavní parametry:
zkušební tlak (maximální): p = 25 MPa
průtok: Q = 440 l/min

<< zpět