Systém vysokotlakého ostřiku kolejnic

Investor: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec, Česká republika

Účel: Odstraňování sekundárních okují při výrobě kolejnic

Termín realizace: 1992

 
Popis:
Na vratné trati Válcovny A byl realizován vysokotlaký systém ostřiku okují, kterým jsou odstraňovány sekundární okuje při výrobě kolejnic. Jako zdroje tlaku je použito plunžrové čerpadlo vybavené systémem skokové regulace průtoku elektromagnetickým ovládáním sacích ventilů. Při válcování kolejnice probíhá odstraňování okují v šesti místech vždy před vstupem rozvalku do příslušného kalibru. Plunžrové čerpadlo zásobuje tlakovou vodou všechna ostřiková místa, přičemž ostřik probíhá vždy pouze v jednom ostřikovém místě. Průtočné cesty jsou nastavovány rychločinnými uzavíracími ventily vždy v době prodlevy mezi jednotlivými ostřiky, tj. v době, kdy není potrubní systém pod tlakem.

Sortiment:
Kolejnice

Parametry:
Tlak ostřiku: 20 MPa

<< zpět