Rekonstrukce systému vysokotlakého ostřiku při výrobě trubek

Investor: Vallourec & Mannesmann Tubes Deutschland, GmbH, závod Zeithain, Německo

Termín realizace: 1/2001


Čerpací stanice

Cíl rekonstrukce:

 • Zlepšení účinků ostřiků zvýšením tlaku ostřiku z původního PN 160 na PN 250
 • Možnost nastavení provozního tlaku v rozsahu 14,5 až 22 MPa v krátkém čase
 • Realizace systému kontroly a řízení přes PLC
 • Zachování výrobnosti trubek

Akumulátory

Postup rekonstrukce:

 • Zmapování skutečného (současného) stavu:
  • shromáždění dokumentace k technologii - trubky, příruby, armatury (Zeithain, ŠKODA)
  • změření skutečných tlouštěk potrubí a tlakových nádob
  • posouzení možnosti provozu soustrojí čerpadel na vyšší tlak (výkon, krouticí momenty, tlak)
  • identifikační měření (měření průběhů tlaku ve všech provozních stavech - ČS, místa ostřiků)
 • Pevnostní výpočet:
  • potrubí, přírub, přírubových spojů, ohybů a výkovků (pevnostně vyhovuje, riziko roztěsnění)
  • tlakové nádoby (pevnostně vyhovuje)
 • Pasportizace tlakových nádob na PN 250
  • (TŰV Sachsen - vlastní pevnostní výpočty, posouzení provozu, vizuální prohlídka, tlaková zkouška a nastavení pojistného ventilu)
  • Optimalizace čerpadel, návrh a konstrukce úprav (eliminace tlakových špiček)
 • Projekt strojní části a SKŘ, zpracování algoritmu řízení a naprogramování, zpracování provozních předpisů
 • Montáž
  • montáž rezonátorů, vadných potrubních úseků, hladinoměrů a snímačů tlaku
 • Tlaková zkouška systému a zprovoznění řídicího systému
 • Najetí systému ostřiku okují do výroby


Hydraulické schéma systému ostřiku okují


   
Fluktuace tlaku před a po instalaci rezonátorů při přechodovém dějiInstalace rezonátorů u čerpadla

<< zpět