Vodní hospodářství pro MINIHUŤ -0. Etapa, budovanou ve firmě NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava

Zákazník: NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava.
Termín řešení: 8/96 - 12/97
Hlavní dodavatel: ICF Kaiser Netherlands, B.V.
Dodavatel VH: Sigma VHC, s.r.o. Lutín
Generální projektant VH: Hydrosystem group, a.s. Olomouc
Subdodavatel elektro: Hydrosystem group, a.s. Olomouc
Subdodavatel stavby: Vítkovické stavby, a.s. Ostrava


Vodní hospodářství tvoří 3 okruhy přímého a nepřímého chlazení pánvové pece, strojů kontinuálního lití a přímého chlazení válcovny. Celková kapacita všech okruhů činí asi 6 000 m3hod-1. Každý chladicí okruh je osazen cirkulačními čerpadly, chladicími věžemi, pískovými filtry a zařízením pro dávkování chemikálií. Tato zařízení jsou společně s kalovým hospodářstvím umístěna v hlavní budově vodního hospodářství. Na tuto budovu navazuje rozvodna s velínem. Součástí vodního hospodářství je také věžový vodojem o objemu 500 m3, podzemní okujová jímka se sedimentačním prostorem o průměru 12 m a podzemní propojovací potrubní kanály.


Pro tuto akci bylo v roce 1994 z naší iniciativy vytvořeno "Sdružení" firem: Kunz, a.s. Hranice, Sigma Lutín, a.s. a HYDROSYSTEM Olomouc. Ve třech nabídkových kolech jsme zajišťovali koncepční návrh vodního hospodářství, projekční řešení formou 3 D, technologická schémata, popisy a seznam zařízení, výběr dodavatelů, cenové kalkulace, cash flow a kompletaci nabídky.


Ve fázi realizace Hydrosystem group, a.s. zajišťoval autorský dozor pro vodní hospodářství a výběr subdodavatelů, zpracoval kompletní zadání stavební části pro firmu TOP Ostrava a zadání části elektro pro firmu Ingelectric Ostrava, dále zpracoval rozšířený projekt pro Sigmu Lutín, dokumentace "Způsob ovládání" a "Zásady řízení vodního hospodářství", návrh strategie řešení SW, strategii vizualizace a vizualizaci pro ovládání vodního hospodářství pomocí PC, dále navrhoval potrubní systémy včetně sil v podporách, dodal a instaloval měřicí přístroje, zúčastnil se zácviku pracovníků provozovatele a stu­dených a horkých testů okruhů.

<< zpět