Integrační testy vodních okruhů pro vodní hospodářství MINIHUTĚ 0. Etapa budované ve firmě NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava

Zákazník: NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava.
Termín realizace: 08/97 až 11/97
Hlavní dodavatel: ICF Kaiser Netherlands, B.V.
Zpracovatel testu: HYDROSYSTEM group, a.s.

Rozsah integračních testů zahrnoval zkoušky vodních okruhů Mini-hutě na ploché výrobky. Tyto vodní okruhy zabezpečují jednak přímé a nepřímé chlazení pánvové pece a licího stroje a také oplachování okujových žlabů výběhových úseků a některé další procesy.

Jednotlivé okruhy zahrnují:
- čerpací stanici a technologické zařízení pánvové pece
- čerpací stanici a technologická zařízení licího oblouku a krystalizátoru
- vodní okruhy v budově vodního hospodářství.

V průběhu integračních testů bylo v části strojní prověřováno propojení, uložení, nátěry, montáž a kompletnost potrubí jednotlivých vodních okruhů.

V části SKŘ se jednalo o prověření funkčnosti řídícího systému vodního hospodářství a licího stroje, zejména pak o propojení úrovně řízení 1 na úroveň 2, přenos signálů a dat mezi jednotlivými úrovněmi, funkčnost a náběh havarijního chladicího systému. Některé výsledky testů jsou uvedeny na obrázku č. 2, kde je zachycen průběh tlaku, průtoku a teploty v závislosti na čase při simulovaných záskocích hlavních čerpadel přímého chlazení.

Ukončením integračních testů a vystavením protokolů o jednotlivých zkouškách bylo technologické zařízení úspěšně připraveno k provedení horkých zkoušek.


Obr.1
Pohled do čerpací stanice vodního hospodářství


Obr.2
Záznam průběhu parametrů při záskoku čerpadel

<< zpět