Generální oprava, rekonstrukce a modernizace Válcovny D – 2. etapa

Investor: Třinecké železárny, a.s. Třinec

Projektant: Hydrosystem group, a.s.

Dodavatel: Femax engineering, s.r.o.

Průtočné množství pro ohřívací pec: 320 m3/h
Tlak chladicí vody před vstupem do pece: 0,5 MPa
Minimální tlak na sání zvyšovacích čerpadel: 0,4 MPa
Minimální tlak havarijní vody: 0,55 MPa
Provoz: 24 hod/den, 365 dnů/rok
Pracovní kapalina: Průmyslová voda chladicího okruhu
Projektované parametry:
Minimální tlak plynu havarijní armatury: 0,55 MPa
Maximální tlak ve výtlačném potrubí zvyšovacích čerpadel: 0,75 MPa

<< zpět