Strojní část technologie mobilní čerpací stanice pro firmu TOMA a s.
Otrokovice.

Účelem dodávky zařízení bylo zajistit přídavnou vodu do rozvodné sítě užitkové vody společnosti TOMA a.s.

Parametry čerpadel a čerpaného média
Počet čerpadel: (2+1) ks
Dopravní výška: 70 m
Maximální průtok: 50 l/s (2 ks čerpadel)
Tlaková třída sacího potrubí: PN 10
Tlaková třída výtlačného potrubí: PN 16
Čerpané médium: povrchová voda, pH 7,5÷7,9

<< zpět