U.S.Steel Košice, s.r.o. - PS 03 - Nová čerpací stanice

Stavba: Rekonstrukce a modernizace vodního hospodářství - Teplá válcovna

Zákazník: U.S.Steel Košice, s.r.o.
Termín řešení: 04/2001 - 11/2001
Generální projektant: U.S.Steel Košice, s.r.o., závod ITES
Dodavatel technologie: Hydrosystem group, a.s., Olomouc
Projektant technologie: Hydrosystem group, a.s., Olomouc
Dodavatel elektro: EZ - ELEKTROSYSTÉMY Košice
Dodavatel stavby: Inženýrské stavby, a.s., Košice

Nová čerpací stanice je součástí paralelní větve okruhu chladící okujové vody pro Teplou válcovnu ve firmě U.S.Steel Košice.

Parametry čerpací stanice
Počet čerpadel: 3+1
Typ čerpadel:350-NVJ-400-90-LY-110-09
Čerpané množství čerpadla: Q = 574 l/sec
Dopravní výška: H = 36 m v.sl
Pracovní kapalina: Průmyslová voda chladícího okruhu
Teplota kapaliny: max. 30°C

Firma Hydrosystem group, a.s. řešila také hydraulický tvar sacích jímek pro kolenové vtoky hlavních čerpadel a podílela se na návrhu stavby. Kromě provozních zařízení a potrubí byla součástí dodávky vzduchotechnika, zvedací zařízení, ocelové konstrukce, provozní rozvody silnoproudu a měření parametrů médií.

<< zpět