Výroba ocelových nádob pro CNG
Vodní hospodářství

VÍTKOVICE Cylinders a.s.
Realizace: 2008

HYDROSYSTEM project a.s. dodal pro nově vybudovanou výrobní kapacitu provozu Lahvárny vodní hospodářství formou technologie„na klíč“. Projekt zahrnoval vypracování projektové dokumentace, aplikačního SW, zajištění hmotné dodávky na stavbu, montáž, uvedení díla do provozu, komplexní vyzkoušení díla, zaškolení obsluhy a záruční servis.
Základní parametry technologie vodního hospodářství:

- Cirkulační okruh upravené vody
  otevřený okruh tepelného výměníku A1: Q=185 m³/hod
  uzavřený okruh tepelného výměníku A2: Q=185 m³/hod
- Otevřený okruh čisté vody (otevřený okruh čisté vody spotřebičů, okruh upravené vody drobných spotřebičů) D:               Q=60,5 m³/hod
- Cirkulační okruh čisté vody B:      Q=356 m³/hod
- Cirkulační okruh okujové vody C: Q=37,1 m³/hod
                                                  Q=45,4 m³/hod


Chladicí věže


Pohled do čerpací stanice

<< zpět