Zatláčení ložiskových vod a deparafinace

Investor: Moravské naftové doly, a.s. Hodonín, Česká republika

Účel: Vysokotlaké zatláčení ložiskových vod a deparafinace vysokotlakým ostřikem na SNS Dambořice

Termín realizace: 8/1997

Popis:
Těžba ložiska ropy vede k těžbě surové ropy, které obsahuje, mimo jiné, zvyšující se podíl ložiskové vody. Protože tato voda má škodlivé ekologické vlastnosti a není ji možno využít jiným způsobem na povrchu, je vracena zpět do prostoru k ropnému ložisku. Pro dopravu ložiskové vody je použit čerpací systém skládající se z podávací čerpací stanice a vtlačné čerpací soustavy umístěné v mobilním kontejneru. Rozměry kontejneru odpovídají standardům ISO. Propojovací potrubí mezi podávací čerpací stanicí a mobilním kontejnerem je nízkotlaké.

Řízení zatláčeného průtoku je prováděno pomocí frekvenčního měniče v mobilním kontejneru. Provoz zatláčení soupravy je plně automatický. Systém kontroly a řízení je navržen tak, aby kromě zabezpečení chodu technologického zařízení, bylo minimalizováno riziko ekologické havárie.

Při úpravě surové ropy dochází k vylučování tuhých parafínů na technologickém zařízení. Tyto parafíny je nutno denně odstraňovat. K odstraňování je navržen a dodán systém vysokotlakého ostřiku vodou.

<< zpět