Čerpací agregáty pro potravinářství

Pro potravinářské účely, především pro dopravu velmi viskózních hmot, past, kapalin a vícelátkových směsí, jsme vyvinuli zařízení, které umožňuje čerpat potravinářské hmoty pod tlakem až do 40 MPa.
Dodávané čerpací zařízení je kompletně vyrobeno z nerezavějící oceli, vyhovující potravinářským požadavkům na hygienu a sanaci. Je dodáváno jako kompaktní sestava a skládá se z plnicího zařízení, komorového dávkovače s akumulátorem a vysokotlakého čerpadla. Součástí čerpacího agregátu může být také chlazení jeho jednotlivých částí vodou tak, aby nedocházelo k nežádoucímu ohřevu čerpaného média. Zařízení může být snadno čištěno parou nebo chemickými přípravky.

Parametry zařízení:

  • Průtok čerpané hmoty: do 350 kg/h
  • Tlak ve výtlačném potrubí: do 40 MPa
  • Kolísání tlaku na výtlaku zařízení: do 1%

Zařízení pracuje v automatickém režimu, obsluha pouze doplňuje v přibližně hodinových intervalech hmotu do plnicího zařízení. Jeho chod je monitorován na operátorském panelu, na kterém jsou dostupné mimo přehledové obrazovky i historické trendy a alarmová hlášení.