Optimalizace

Odborné inženýrské a konzultační služby

Rozsah našich služeb zahrnuje všechny činnosti nutné pro návrh a optimalizaci čerpacích systémů. Cílem našeho úsilí je jistota, že touto optimalizací dosáhne uživatel významného ekonomického přínosu.

Snižování spotřeby energie

Pro uživatele je důležité mít na zřeteli, že náklady na čerpadlo za dobu jeho životnosti jsou tvořeny z 88-95% náklady na energii (4-5 % tvoří náklady na údržbu a pouze 1-7% představují pořizovací náklady čerpadla). Analýzou provozních stavů, technického stavu a způsobu regulace čerpadla lze dosáhnout významných úspor energie.

Řešení provozních problémů:

Naše firma poskytuje svoje služby provozovatelům čerpacích systémů v případech,
kdy hydraulický systém:

  • neplní požadovanou funkci
  • nedosahuje požadovaných parametrů
  • vyžaduje zvýšené náklady na údržbu

Pomoc při uvádění do provozu

Při uvádění do provozu se mohou projevit nedostatky zadání, zpracování projektu nebo funkčnosti dílčích komponent systému. V případě potřeby nabízíme zkušenosti našich odborníků v oblastech:

  • strojní
  • elektro
  • systémy kontroly a řízení

Součástí uvádění do provozu je také ověření dosažených parametrů (například tlaku, průtoku nebo tlakových pulzací). Pro tyto účely se můžete obrátit na naši zkušební laboratoř.

Návrhy protirázových ochran a tlumičů pulzací

Dynamické jevy jsou v čerpacích systémech v naprosté většině případů nežádoucí a negativně ovlivňují funkčnost, životnost, spolehlivost a bezpečnost čerpacího systému. Naši specialisté mají dostatek zkušeností a teoretických znalostí, aby navrhli optimální řešení právě pro Váš systém.

REFERENCE