Energetika - elektrárny a teplárny

INŽENÝRSKÉ A DODAVATELSKÉ SLUŽBY

 • přípravy investic (studie proveditelnosti, studie ekonomické návratnosti, úvodní projekty)
 • komplexní realizace - dodávky „na klíč“ (část stavební, strojní, elektro, MaR a ASŘ včetně řídicího a vizualizačního SW)

HYDRAULICKÁ DOPRAVA

 • odpopelnění uhelných elektráren a tepláren
 • technicko ekonomické studie
 • modernizace stávajících technologií z pohledu úspory energie a ostatních provozních
  nákladů (úspora elektrické energie, omezení množství spotřebovávané vody, snížení
  nákladů na ekologické poplatky za ukládání odpadů na složiště)

    

Dodávky technologických zařízení pro

 • přípravy směsí produktů spalování
 • hydraulickou dopravu popelovin na složiště ve formě husté i řídké směsi
 • uložení zahuštěné směsi na složiště

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

kompletní dodávky a rekonstrukce chladicích a filtračních okruhů

 • čerpání – běžné okruhy
 • čerpání provozní – kondenzátní, napájecí a chladicí čerpada
 • filtrace
 • chlazení (uzavřené tepelné výměníky, chladicí věže)
 • dávkování chemie
 • ekologická likvidace odpadních vod

    

REFERENCE