DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM TECHNICKÉHO STAVU PLUNŽROVÝCH/PÍSTOVÝCH ČERPADEL

Společnost HYDROSYSTEM project a.s. vyvinula diagnostický systém, který dokáže identifikovat technickou kondici strojních částí hydraulického dílu plunžrového nebo pístového čerpadla.

Tento diagnostický systém byl vyvíjen v letech 2019 až 2021 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TRIO, pod označením FV40046 „Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel“.

Vyvinutý diagnostický systém lze uplatnit jak formou mobilního zařízení, tak nejlépe formou stabilního prediktivně-diagnostického systému.

Stabilní diagnostický systém lze dodávat buď formou doplňkového vybavení ke stávajícím plunžrovým nebo pístovým čerpadlům, nebo jako součást nově instalovaných čerpadel. Potenciál uplatnění diagnostického systému je směrován do provozů, kde zdrojem vysokotlaké kapaliny jsou plunžrová nebo pístová čerpadla – zejména čerpací systémy těžkého hutního a chemického průmyslu, nebo čerpací systémy jaderných elektráren. Stabilní diagnostický systém tak zajistí po dobu životnosti čerpadla průběžné monitorování technické kondice strojních uzlů čerpadla, a zajistí předcházení havarijních situací.

Mobilní diagnostický systém lze dodávat pro pracovníky údržby formou doplňkového příslušenství ke stávajícím plunžrovým nebo pístovým čerpadlům. Efektivní využívání mobilního zařízení vychází z předpokladu pravidelných kontrol provozovaných čerpadel a z bezodkladných oprav/výměn identifikovaných vadných dílů čerpadla.

Pro identifikaci technické kondice strojních částí hydraulického dílu čerpadla je využíván výtlačný tlak čerpadla, který může být do diagnostického systému přiveden i ze stávajícího měření výtlačného tlaku (převodník veličiny tlaku na elektrický signál). Dále je využíváno měření přední nebo zadní úvrati jednoho z plunžrů/pístu čerpadla. Měření okamžiků úvratí lze realizovat i formou příložného snímače (optický, indukční převodník na elektrický signál) ve stojanu s magnetkou, což je vhodné jen pro mobilní systém. Pro stabilní systém lze doporučit realizace měření úvrati robustnějším způsobem.

Mobilní diagnostický systém technického stavu plunžrových/pístových čerpadel spočívá v přenosném kufru, v němž je situován programovatelný automat se sběrnicí pro připojení výše uvedených snímačů, a vyhodnocovacího přenosného počítače (notebook). Obsluha tak může jedním systémem postupně diagnostikovat i několik čerpadel.

V případě stabilního diagnostického systému lze programovatelný automat instalovat v příslušném rozvaděči čerpadla/čerpadel, a vyhodnocovací počítač s diagnostickými výstupy čerpadla/čerpadel lze situovat na pracoviště s centrálními informacemi provozu (velín čerpacího systému nebo/a pracoviště údržby).

Programovatelný automat je propojen s vyhodnocovacím počítačem (notebook, průmyslové PC), který je vybaven vyvinutým, speciálním vyhodnocovacím softwarem v jazykovém prostředí C#. Jazykovou lokalizaci pro komunikaci s personálem lze uzpůsobit požadavkům uživatele.

Popis technického stavu čerpadla je realizován řadou diagramů. V případě identifikace závady je obsluha nasměrována na válec čerpadla s identifikovanou odchylkou od referenčního stavu s výpisem potenciálních zdrojů problému a výpisem nezbytných servisních úkonů.