Vizualizace a řízení technologických procesů

V rámci svých dodávek na klíč zajišťujeme kompletní řízení a vizualizaci technologických celků. U některých projektů, kde je při rekonstrukci požadováno využití stávajícího strojního zařízení, zajišťujeme modernizaci elektročásti a kompletní řízení, včetně vizualizace. Řídicí systémy nabízíme s využitím jak programovatelných automatů PLC s vizualizací, tak na bázi DCS, a to především od těchto renomovaných výrobců:

  • Programovatelné automaty řady SIMATIC S7-400, S7-300 (SIEMENS)
  • Vizualizace technologických procesů v prostředí WINCC, WIN CC Flexible (SIEMENS), a to na operátorských stanicích na bázi PC nebo na Touch panelech (SIEMENS)
  • Řídicí systémy Allen Bradley řady ControlLogix, CompactLogix, SLC500 (ROCKWELL)
  • Řídicí systémy DELTA V (EMERSON) vhodné pro větší technologické celky, kde je požadována kompletní diagnostika systému , redundance, archivace velkých objemů dat
  • Vizualizace technologických procesů v prostředí Factory Link (US Data)
  • Vizualizace procesů v prostředí ControlWeb (Moravské přístroje, a.s.) a InTouch (WONDERWARE)

REFERENCE