Zkušební laboratoř

Společnost HYDROSYSTEM project a.s. má vlastní laboratoř, v níž je v současnosti instalováno několik zkušebních stendů:

 • stend pro zkoušení vysokotlakých plunžrových čerpadel a jejich příslušenství
 • stend pro simulaci ostřiků okují za tepla
 • stend pro měření impaktních tlaků ostřikových trysek
 • stend pro identifikaci dynamických vlastností hydraulických prvků
 • stend pro čerpání hydrosměsí
 • stend pro zkoušení mechanického a hydraulického míchání a homogenizaci suspenzí
 • stend pro zkoušení čerpání, míchání a homogenizaci vysokoviskózních hmot (v přípravě).

Zkušební stendy jsou využívány při řešení výzkumně-vývojových úkolů, díky nimž jsme schopni dodávat zákazníkům hydraulické systémy s nejvyššími užitnými vlastnostmi.
Na přání zákazníků jsme schopni na svých zařízeních realizovat zkoušky a experimenty dle jejich zadání.
Zkušebna je vybavena mobilním měřicím systémem pro sběr, zpracování a archivaci časových průběhů řady fyzikálních veličin (tlak, průtok, otáčky, zdvih, vibrace, krouticí moment). Měřicí systém využíváme jak v rámci výzkumných aktivit, tak při řešení obchodních zakázek na díle u zákazníka, například pro:

 • identifikační měření
 • měření při uvádění do provozu
 • garanční měření
 • optimalizaci dynamického chování hydraulických systémů
 • snižování spotřeby energie
 • řešení nestandardních provozních stavů
 • a další

   
Seznam měřených veličin a jejich rozsah:

• Měření časového průběhu tlaku v tekutinách
Rozsah měřených relativních tlaků 0 MPa až 60 MPa
Teplota měřeného média -10°C až 120°C
Dynamika signálu <10000 Hz
Orientační přesnost měření v rozsahu teplot 0°C až 50°C <1% měřicího rozsahu
• Měření časového průběhu otáček
Rozsah měření otáček do 860 s-¹
Orientační přesnost měření v rozsahu teplot 0°C až 40°C <1% měřicího rozsahu
• Měření teploty tekutin
Rozsah měřených teplot tekutin 0°C až 150°C
Orientační přesnost měření (skleněné teploměry) ±(0,3 až 1,5)°C
Orientační přesnost měření (odporový teploměr) ±0,3°C
• Měření časového průběhu krouticího momentu
Rozsah měřených krouticího momentu do 5 000 Nm
• Měření časového průběhu mechanických vibrací
Rozsah měření vibrací do 5 kHz
• Měření časového průběhu zdvihu
Rozsah měření zdvihu do 100 mm
• Měření průtoku
Rozsah měření mobilním indukčním průtokoměrem do DN 2000
Rozsah měření pro stacionární odměrné nádoby 0,5 m³/s
Rozsah měření clonou (měření časového průběhu) dle zadání