Výzkum a inovace

Podnikatelská strategie společnosti HYDROSYSTEM project a. s. je zaměřena na využívání vědecko-technického potenciálu firmy při inženýringu a dodávkách hydraulických čerpacích systémů.

Výzkumné projekty jsou řešeny za finanční podpory Grantové agentury České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Do výzkumu jsou zapojena výzkumná pracoviště vysokých škol – Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova Praha, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky Praha, Matematický ústav Akademie věd České republiky Praha.

Od vzniku společnosti HYDROSYSTEM project a. s. bylo do výzkumu investováno celkem 114 mil. Kč.

Výsledkem výzkumu jsou inovační řešení, která byla využita v projektech realizovaných pro naše zákazníky.

REFERENCE