Tlakovací zařízení

Charakteristiky tlakovacích zařízení

Tlakovací zařízení jsou určena k provádění tlakových zkoušek vodním přetlakem podle příslušných předpisů ČSN, DIN, API, ASTM, atd.

Tlakovacími zařízeními je možné provádět tlakové zkoušky:
potrubí, potrubních svařenců, armatur, tlakových nádob, kotlů, výměníků, atd.

Komfortnost tlakovacích zařízení:

  • ruční řízení tlakové zkoušky bez záznamu průběhu tlakové zkoušky
  • záznam a archivace průběhu tlakové zkoušky
  • automatizované řízení tlakové zkoušky včetně záznamu a archivace průběhu tlaku

Parametry tlakovacích zařízení:

  • Rozsah zkušebních tlaků 0,5 až 100 MPa

REFERENCE