Vodní hospodářství

HYDROSYSTEM project a.s. vám nabízí kompletní dodávky investičních celků vodního hospodářství. Dodáváme je od jednoduchých provozních souborů až po složité investiční celky, například čerpací stanice, úpravny vod, cirkulační chladicí okruhy, filtrační stanice atd.

Čerpací stanice

HYDROSYSTEM project a.s. nabízí technologická zařízení všech typů čerpacích stanic navržených podle vašich představ a potřeb pro jakákoliv dopravovaná množství a tlaková pásma. V oblasti čerpací techniky provádíme také statická a dynamická měření na díle nebo vlastní zkušebně, řešíme provozní potíže a havarijní stavy, tlumení pulzací, optimalizaci hydraulických systémů s čerpadly pro dopravu různých kapalin.

Dodávky zahrnují především:
 • čerpací stanice surové, pitné a požární vody
 • zvyšovací, podávací a vysokotlaké stanice
 • zavlažovací a odvodňovací stanice
 • bagrovací a kalové stanice
a dále pak přídavná a pomocná zařízení:
 • ochrana výtlačných řadů
 • hygienické zabezpečení
 • zvedací zařízení
 • náhradní zdroje energie

Cirkulační a chladicí okruhy

HYDROSYSTEM project a.s. nabízí dodávky zařízení pro cirkulační chladicí okruhy průmyslových podniků, komletní vodní hospodářství metalurgických podniků včetně integračních testů, návrhu chemické ochrany, optimálniho návrhu čerpacích stanic a zařízení pro chlazení oteplené vody.

Jedná se především o tyto části:
 • Chlazení – chladicí věže, zařízení chladicích jímek, výměníky tepla
 • Čerpání – oteplené, ochlazené, prací a odpadní vody
 • Filtrace – automatické filtry, tlakové pískové filtry
 • Dávkování chemikálií – skladování, příprava a dávkování
 • Nouzové chlazení – věžové ocelové vodojemy s tepelnou izolací
 • Kalové hospodářství – likvidace odpadní prací vody, odluhů a kalů

REFERENCE